Massage

Klassisk massage innebär att man masserar kroppens mjukdelsvävnader.

Fysisk och mental avslappning är en väsentlig del av varje form av massage. Massage har en djupt avslappnande effekt genom att den sänker stressnivån, lindrar smärta och framkallar en skön känsla av lugn och harmoni.

Oxcytocin (kroppens eget lugn-och-ro-hormon) frisätts av värme och beröring.Det bidrar till att man då upplever lycka och avspänning. Blodtryck och puls minskar och smärttröskeln höjs. Det har visats att vissa effekter av oxytocin kan sitta i ända upp till 2-3 veckor.

För att hålla trötthet och smärta borta i kroppen kan regelbundna besök hos massören vara bra.

Massage 30 min = 450:-

Massage 45 min = 580:-

Massage 60 min = 680:-